Выберите город, чтобы просмотреть ассортимент магазинов в вашем городе.

Выберите город
6661580
Гигиена / Бытовая химия / Средства для стирки и защиты одежды / WOOLITE Pesupesemisvahend Black 1,8l

WOOLITE Pesupesemisvahend Black 1,8l

Основной склад5+ шт
Доставка1-2 рабочих дня

шт

16.00 / шт
13.12 / шт
Доступность: На месте

Описание

Woolite Darks, Denim, Black keratiiniga tumedatele riietele. Vedel pesuvahend riietele. Tumedad riided nagu uued! Kemikaal H302 Allaneelamisel kahjulik. H315 Põhjustab nahaärritust. H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Aquatic Chronic 3, H412 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 ÄGE MÜRGISUS (suukaudne) - 4. kategooria OHTLIK VESIKESKKONNALE, kroonilise mürgisuse - 3. kategooria RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ÄRRITUS - 1. kategooria RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ÄRRITUS - 2. kategooria NAHASÖÖVITUS/-ÄRRITUS - 2. kategooria Põhjustab tugevat silmade ärritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Peale käitlemist pesta käed põhjalikult puhtaks. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. ALLANEELAMISE KORRAL: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.


Характеристики

БрендWoolite
ID ПродуктаC85019
EAN5900627090451

Похожие товары

CLOVIN Multicolor Pesupesemisvahend Color 4l (lanoliiniga)

шт

11.17 / шт 9.15 / шт
1-2На месте: 500 шт

Код: C62700

EAN: 5900308772768

Бренд: Multicolor

MAYERI Pesugeel Sensitive Color 1,5l

шт

10.92 / шт 8.95 / шт
1-2На месте: 500 шт

Код: C93136

EAN: 4740060002519

Бренд: Mayeri

MAYERI Pesugeel Sensitive 1,5l

шт

10.92 / шт 8.95 / шт
1-2На месте: 500 шт

Код: C71646

EAN: 4740060004254

Бренд: Mayeri

MAYERI Pesuvalgendi All Care 500g

шт

6.17 / шт 5.05 / шт
1-2На месте: 500 шт

Код: C73441

EAN: 4740060003165

Бренд: Mayeri

Подпишитесь на скидки и рекомендации!

+372 666 1580

E-R: 8:30 - 17:30

info@charlot.ee

Charlot OÜ
Helgi tee 1
75312 Rae vald

© Charlot OÜ; All Rights Reserved.