Vali linn, et vaadata sinu linnas asuvate poodide laoseise.

Valige linn
6661580
Majapidamine / Kodukeemia / Pesupuhastusvahendid / WOOLITE Pesupesemisvahend Black 1,8l

WOOLITE Pesupesemisvahend Black 1,8l

Pealadu5+ tk
Tarneviis1-2 tööpäeva

tk

16.00 / tk
13.12 / tk
Saadavus: Laos

Kirjeldus

Woolite Darks, Denim, Black keratiiniga tumedatele riietele. Vedel pesuvahend riietele. Tumedad riided nagu uued! Kemikaal H302 Allaneelamisel kahjulik. H315 Põhjustab nahaärritust. H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Aquatic Chronic 3, H412 Eye Dam. 1, H318 Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 ÄGE MÜRGISUS (suukaudne) - 4. kategooria OHTLIK VESIKESKKONNALE, kroonilise mürgisuse - 3. kategooria RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ÄRRITUS - 1. kategooria RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ÄRRITUS - 2. kategooria NAHASÖÖVITUS/-ÄRRITUS - 2. kategooria Põhjustab tugevat silmade ärritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Peale käitlemist pesta käed põhjalikult puhtaks. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. ALLANEELAMISE KORRAL: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.


Omadused

BrändWoolite
Toode IDC85019
EAN5900627090451

Sarnased tooted

CLOVIN Multicolor Pesupesemisvahend Color 4l (lanoliiniga)

tk

11.17 / tk 9.15 / tk
1-2Laos: 500 tk

Kood: C62700

EAN: 5900308772768

Bränd: Multicolor

MAYERI Pesugeel Sensitive Color 1,5l

tk

10.92 / tk 8.95 / tk
1-2Laos: 500 tk

Kood: C93136

EAN: 4740060002519

Bränd: Mayeri

MAYERI Pesugeel Sensitive 1,5l

tk

10.92 / tk 8.95 / tk
1-2Laos: 500 tk

Kood: C71646

EAN: 4740060004254

Bränd: Mayeri

MAYERI Pesuvalgendi All Care 500g

tk

6.17 / tk 5.05 / tk
1-2Laos: 500 tk

Kood: C73441

EAN: 4740060003165

Bränd: Mayeri

Liituge allahindluste
ja soovitustega!

Instagram

+372 666 1580

E-R: 8:30 - 17:30

info@charlot.ee

Charlot OÜ
Helgi tee 1
75312 Rae vald

© Charlot OÜ; All Rights Reserved.