Tekst ja/või logo on võimalik särgile kanda kasutades siidi-, kuumpresstrüki või tikkimismeetodit. Siiditrükki kasutatakse suuremate koguste puhul, kuumpresstrükki väiksematel kogustel. Kui soovite särgile kanda vaid elementi, siis palun täpsustage selle asukoht tootel, samuti toote parameetrid. Teenuse hind sõltub tellitavast kogusest ja kujunduse keerukusest ning lepitakse kokku kliendihalduriga pärast vormi esitamist.